Barnmorskor

Petronella SeveliusJag heter Petronella Sevelius och jag är barnmorska, MSc i folkhälsovetenskap, amningshandledare och IBCLC. Sedan år 2005 har jag arbetat inom förlossnings- och barnsängsvården på olika sjukhus, mestadels på ÅUCS med den nya familjens hälsa och välbefinnande efter förlossingen samt med amningsfrågor. Jag har flera års erfarenhet av amningshandledning och utbildar mig kontinuerligt i amningsfrågor. Jag erbjuder amningshandledning på svenska, som är mitt modersmål, på finska och engelska.

Amningshandledning Petronella Sevelius (FO-nummer: 2588677-6)


Leena Kaunisto Leena Kaunisto

Service ges på finska och engelska.


Nina MäkiläNina Mäkilä

Service ges på finska och engelska.


Vad är IBCLC och varför är det till nytta i våra tjänster?

IBCLC är en förkortning på engelskans International Board Certified Lactation Consultant, och kan översättas med internationellt certifierad amningskonsult, vilket är den högsta specialistkunskapen inom amning. Certifikatet utfärdas av International Board of Lactation Consultant Examiners (IBLCE). Certifikatet förutsätter specifika färdigheter och kunskaper om amning och mjölkutsöndring. Certifikatet är i kraft fem år varefter den måste förnyas, vilket förutsätter kontinuerlig fortbildning.

Finland fick sin första IBCLC år 2005 och idag finns sammanlagt 23 amningsspecialister. I Åbo-regionen är Mammae-barnmorskorna de första med IBCLC-certifikat.

 


« tillbaka

Mammae - självförtroende i amningen
info@mammae.fi

Marikoo Kotisivuratkaisut